Konsorcjum „Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa”

W dniu 28 lutego 2014 roku w Gospodarstwie Kostkowice Zakładu Doświadczalnego z inicjatywy Prof. Karola Węglarzy odbyło się uroczyste podpisanie Umowy w sprawie powołania Konsorcjum. Przed notariuszem mgr Ryszarda Ruśkowskim zwarta została Umowa Konsorcjum nr 1/2014 pomiędzy:

  • Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez Prof. dr hab. inż. Ryszarda Barcika – Rektora,
  • Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi reprezentowanym przez dr inż. Mariusza Krajewskiego – Dyrektora,
  • Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach reprezentowanym przez Prof. dr hab. Andrzeja Myczko,
  • Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie reprezentowanym przez inż. Józefa Śliwę – Zastępcę Dyrektora,
  • Mutag Sp. z o.o. z Rybnika reprezentowanym przez Wojciecha Tesarczyka – Prezesa Zarządu,
  • Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „BIOMACO-2” z Łodzi reprezentowanym przez Władysława Jasińskiego – Prezesa Zarządu,
  • SITA STAROL Sp. z o.o. z Chorzowa reprezentowanym przez Piotra Bordoszewskiego – Prezesa Zarządu,
  • Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy – Prezesa Zarządu.

Na spotkaniu tym jednogłośnie na Lidera Konsorcjum wybrano Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. reprezentowany przez Prof. Karola Węglarzy.

W dniu 21 sierpnia 2014 roku Partnerzy Konsorcjum powołanego umową z dnia 28 lutego 2014 roku jednogłośnie (za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0) przyjęli nowych Partnerów do Konsorcjum: Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Przemysłowy Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania, Wasko S.A. z Gliwic, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Łukosz” Sp. j. oraz Polskie Mięso i Wędliny „Łukosz” Sp. z o.o., co zostało ujęte w Uchwale nr 1. Nowi członkowie złożyli stosowne poświadczone notarialnie oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Konsorcjum nr 1/2014 zawartej w dniu 28 lutego 2014 roku.

W dniu 3 września 2014 roku przyjęto  kolejnych Partnerów Konsorcjum: Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach oraz Politechnika Rzeszowska. Partnerzy Konsorcjum powołanego umową z dnia 28 lutego 2014 roku jednogłośnie (za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0) przyjęli nowych Partnerów do Konsorcjum, co zostało ujęte w Uchwale nr 2. Nowi członkowie złożyli stosowne poświadczone notarialnie oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Konsorcjum nr 1/2014 zawartej w dniu 28 lutego 2014 roku.

Po weryfikacji oświadczeń złożonych przez Partnerów Konsorcjum, w szczególności tych przyjmowanych już po podpisaniu w dniu 28 lutego 2014 roku Umowy Konsorcjum nr 1, Lider Konsorcjum podjął decyzję o wykreślenie następujących członków: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Łukosz” Sp. j. oraz Politechniki Rzeszowskiej. Związane to było z brakiem dopełnienia przez te jednostki wymogów formalnych niezbędnych do przyjęcia w skład Konsorcjum, a konkretnie brakiem poświadczonego notarialnie oświadczenia.

W związku z tym przyjmuje się, że Konsorcjum „Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa” liczy 13 członków. W realizacji projektu zaangażowanych jest zaś 8 członków.