Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o.


Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai w swojej ponad 70-cio letniej historii ma znaczący wkład w osiągnięcia nauk zootechnicznych i przyrodniczych, w kształtowanie wielu uczonych i praktyków. Czerpiąc z tradycji i doświadczeń starano się sprostać kolejnym wyzwaniom współczesnej nauki i rolnictwa. Zespół naukowo-produkcyjny Grodźca swój plan zawsze ukierunkowywał na realizację potrzeb praktyki rolniczej.

Rozpoczęcie działalności Zakładu datuje się od 18 kwietnia 1946 roku, tj. od dnia przejęcia przez Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego gospodarstw będących we władaniu Powiatowego Urzędu Wiejskiego w Bielsku.

Obecnie zajmuje się działalnością badawczą w zakresie nauk zootechnicznych i rolniczych. Prowadzi działalność edukacyjną w Gospodarstwie Kostkowice obejmującą hodowlę bydła i trzody chlewnej, chów suma afrykańskiego oraz o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii (głównie biogazownia). Organizujemy Centrum Edukacji Ekologicznej w Jaworzu.

Sprzedaje materiał hodowlany bydła oraz trzody chlewnej żywionych paszą własnej produkcji ze zbóż, kukurydzy i zielonki pochodzących z naszych pól. Oferuje indyki oraz ryby (sum afrykański i karp) posiadające mięso doskonałej jakości, a dzięki własnej przetwórni ryb posiada szeroki asortyment produktów – świeżych filetów i ryb wędzonych.

W mlekomatach w Bielsku-Białej sprzedaje mleko o doskonałych walorach smakowych i prozdrowotnych pochodzące od krów rasy polskiej-czerwonej wypasanych na pastwiskach.

Zakład tworzy ambitny, kreatywny i otwarty na współpracę zespół.

www.zdgrodziec.edu.pl

Marzena Białek-Brodocz
tel: 33 815 40 26, fax. 33 815 43 12