Sita Starol Sp. z o.o.

Firma SITA, działająca na polskim rynku od 1992 roku jest specjalistyczną firmą w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości. SITA oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, takimi jak: zbiórka i transport odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych), wprowadzanie nowoczesnych systemów zbiórki odpadów komunalnych dla gmin, kompleksowe zarządzanie odpadami […]

Prezes Zarządu:
mgr inż. Piotr Bordoszewski
tel. 32 346 00 50, fax. 32 348 42 33
Przeczytaj więcej

Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o.

Firma „Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o.” jest wiodącym producentem wyrobów drobiowych, zajmujących się produkcją i sprzedażą przetworów mięsnych. Główny asortyment sprzedażowy to elementy z indyka, w postaci świeżej oraz mrożonej, jak również wyroby panierowane i mięsa kulinarne. Firma posiada dwa Zakłady Przetwórstwa Mięsnego: w  Chybiu i w Czerwionce-Leszczynach oraz Ubojnię Drobiu w […]

Prezes Zarządu:
mgr inż. Edward Łukosz
tel. 33 854 88 00, fax. 33 854 88 09
Przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe BIOMACO-2 Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „BIOMACO-2” działa aktywnie na rzecz komercjalizacji rozwiązań naukowo-badawczych wypracowanych w organizacjach badawczych. Oferuje organizację prac projektowo-konstrukcyjnych i wytwórczych związanych z budową instalacji pilotażowych, demonstracyjnych prototypów itp., organizację prac projektowo-konstrukcyjnych i wytwórczych stanowisk badawczych, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, współpracę z jednostką naukowo-badawczą w ocenie: sposobu wdrożenia i możliwości wytwórczych, oceny ryzyka technicznego wdrożenia, kosztu wdrożenia […]

Prezes Zarządu:
dr inż. Władysław Jasiński
Przeczytaj więcej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, będąc publiczną uczelnią akademicką stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych. Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie […]

Rektor:
prof. dr hab. inż. Jarosław Janicki
tel. 33 827 93 49, fax. 33 827 93 55
Przeczytaj więcej

Wasko S.A. w Gliwicach

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 26 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Jako autoryzowany […]

Prezes Zarządu:
mgr inż. Wojciech Wajda
tel. 32 332 50 00
Przeczytaj więcej

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” jest instytutem badawczym o wieloletniej tradycji w prowadzeniu badań stosowanych, prac rozwojowych i projektowaniu unikalnych maszyn oraz budowie urządzeń i linii technologicznych dla przemysłu włókienniczego i pokrewnych. Instytut współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Politechniką Łódzką, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Włókiennictwa w zakresie badań interdyscyplinarnych oraz konstrukcji […]

p.o. Dyrektor:
mgr Beata Brodel
tel. 42 633 55 41, fax. 633 54 60
Przeczytaj więcej

Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników składa się z trzech oddziałów: Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Instytut jest jedynym krajowym instytutem badawczym o tak interdyscyplinarnym charakterze oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, w tym głównie modyfikacji i przetwórstwa […]

Dyrektor Oddziału:
dr Krzysztof Bortel
tel. 32 231 90 41, fax. 32 231 26 74
Przeczytaj więcej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa został utworzony w 1950 roku. IUNG jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, uprawa zbóż i roślin pastewnych, produkcja biomasy na cele energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych systemów gospodarowania, regulacja […]

Dyrektor:
prof. dr hab. Wiesław Oleszek
tel. 81 478 67 00, fax. 81 478 69 00
Przeczytaj więcej

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 roku prowadzi prace badawczo-rozwojowe, tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn […]

Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski
tel. 61 871 22 22, fax. 61 879 32 62
Przeczytaj więcej

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek badawczych tj. Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, założonego w 1950 r. i Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych założonego w 1953 r. Przedmiotem działalności statutowej Instytutu są trzy dyscypliny naukowe: kształtowanie środowiska, agronomia oraz inżynieria rolnicza, należące do dziedziny nauk rolniczych. Instytut posiada […]

Dyrektor:
dr Wacław Roman Strobel
tel. 22 735 75 02, fax. 22 735 75 02
Przeczytaj więcej

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie-Balicach to największy w resorcie rolnictwa instytut o zasięgu ogólnokrajowym. W roku 2015 Instytut obchodził 65-lecie działalności. Zajmuje się sferą badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz całokształt problematyki produkcji zwierzęcej. Działalność Instytutu ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach […]

Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński
tel. 12 357 25 00, fax. 12 285 67 33
Przeczytaj więcej

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego im. Prof. Mieczysława Czai Grodziec Śląski – Lider Konsorcjum

Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim od 70 lat prowadzi działalność statutową w zakresie badań naukowych oraz produkcję rolniczą. Aktywnie propaguje nowoczesne idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez utworzone Centrum Badawczo-Szkoleniowego Odnawialnych Źródeł Energii w Kostkowicach k. Cieszyna. W skład Centrum wchodzą: Agrobiogazownia, Agrorafineria, turbina wiatrowa, ogniwa solarne oraz wymiennik do odzysku ciepła ze schładzania mleka. […]

Prezes Zarządu:
mgr Marzena Białek-Brodocz
tel. 33 815 40 26, fax. 33 815 43 12
Przeczytaj więcej