WP-1: osiągnięte rezultaty – publikacje, wystąpienia

Rozdziały monografii i monografie: Borusiewicz A., Majchrzak M., Romaniuk W. rozdział 5 pt. „Możliwości zastosowania OZE w chowie bydła dla przykładowych obór”, rozdział 6 pt. „Instalacja do sprężania, transportu i dystrybucji biogazu na potrzeby produkcji zwierzęcej”, w monografii: Robotyzacja żywienia bydła z uwzględnieniem nakładów energetycznych i odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych oborach, pod red. nauk. […]

Przeczytaj więcej

WP-4: osiągnięte rezultaty

Rozdziały monografii: Opracowano monografię „RÓŻNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOMASY POFERMENTACYJNEJ”, ISBN 978-83-65426-31-4 (obecnie jest w druku).

Przeczytaj więcej

WP-3: osiągnięte rezultaty

Dokumentacja: Reaktor fermentacji metanowej gnojowicy. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D01/2017; D-dokumentacja Opis technologiczno-pomiarowy stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D02/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa w dniu 07.11.1017 nr AT-127/2017 na dostarczenie i dokonanie montażu wraz ze sprawdzeniem szczelności (uruchomienia) stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego zgodnie z SIWZ. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D03/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa nr AT-128/2017 na dostarczenie […]

Przeczytaj więcej

WP-2: osiągnięte rezultaty

Wykonano analizę przebiegu fermentacji biogazowej substratów symulując różne warianty procesu technologicznego w instalacji ze złożem adhezyjnym pod kątem utrzymania stałej populacji mikroorganizmów metalogenicznych jak również stopnia utraty koloni w cyklach o niskim HRT. Wykonano dodatkowe analizy wydajności pod katem oceny możliwości zwiększenia potencjału biogazu w biogazowni monosubstratowej ze stałym złożem adhezyjnym po zastosowaniu dodatków stabilizujących. […]

Przeczytaj więcej

WP-1: osiągnięte rezultaty – dokumentacja i patenty

Dokumentacja: Metodyka badań obiektów w celu opracowania wytycznych i parametrów technicznych do projektu niskoemisyjnego i niskoenergetycznego obiektu inwentarskiego. Charakterystyka techniczna fermy dla krów mlecznych w cyklu zamkniętym (200 DJP) – obora dla krów zasuszonych, jałówek, cieląt, porodówka INWENTARYZACJA (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D01A) Charakterystyka techniczna budynku obory dla krów mlecznych w cyklu zamkniętym (200 DJP)  (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D01B) Dokumentacja techniczno-funkcjonalna (w […]

Przeczytaj więcej

Srebrny Medal INTARG 2017 dla IMPIB

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku w Katowicach odbyły się X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017. Targi te są uznawane za krajowe i międzynarodowe narzędzie promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu. Jednym z wystawców był Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu […]

Przeczytaj więcej

Wykaz opracowań i patentów za rok 2016 i 2017

Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 z dnia 11.08.2015 r. Wykaz dokumentów i patentów opracowanych przez pracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział Warszawa Opracowania: Koncepcja możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (biogaz, fotowoltaika, odzysk […]

Przeczytaj więcej

Badania wielokryterialne obór – pakiet WP1

Badania wielokryterialne obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych w celu zgromadzenia danych do sporządzenia wytycznych do projektu Realizacja nowoczesnych obiektów inwentarskich niezbędnych w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów powinna uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska, przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Na rozwój specjalistycznych gospodarstw w zakresie produkcji bydlęcej, w tym gospodarstw […]

Przeczytaj więcej

Pakiet WP3

„Innowacyjne biogazownie o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością zastosowania silników wielopaliwowych” Celem pakietu WP3 jest utworzenie szeregu (czterech) technologii do wytwarzania energii z biogazu, maksymalizacji ochrony środowiska, możliwości energetycznych i ekonomicznych systemu.   Cel składa się z następujących celów cząstkowych: Opracowanie, produkcja i testowanie nowego typu monosubstratowego, ciągłego reaktora biogazu. Opracowanie […]

Przeczytaj więcej

Realizacja Pakietu Roboczego WP-1 – modernizacja budynku obory

Modernizacja budynku inwentarskiego w Kostkowicach w celu poprawienia efektywności energetycznej z przeznaczeniem budynku na oborę  I. Terminarz inwestycji: ogłoszenie konkursu ofert (20.08.2016), wybór Wykonawcy (13.09.2016), zawarcie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie remontu (28.09.2016), odbiór robót (17.01.2017). II. Zakres wykonanych prac objętych konkursem ofert: czyszczenie poddasza obory oraz wywiezienie nieczystości, czyszczenie i malowanie konstrukcji dachu, demontaż […]

Przeczytaj więcej