Wyniki WP-5

Zadanie 5 „Przygotowanie do wdrożenia przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej” ZD Grodziec W ramach fazy przygotowania do wdrożenia prowadzono bieżącą aktualizację platformy edukacyjnej o materiały otrzymywane od pozostałych uczestników projektu. Zostały zorganizowane dwie konferencje naukowe: 1. „Innowacyjne biogazownie jako element nowoczesnego krajobrazu wiejskiego”, 3-4 października 2018 roku, Wisła, która […]

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-4

Zadanie 4 „Zastosowanie odwirowanego pofermentu i osadów pościekowych do celów gospodarczych, rolniczych, nawozowych wraz z opracowaniem metod aplikacji doglebowej pofermentu o różnym stopniu uwodnienia (aż do 30% suchej masy)” W trakcie realizacji zadania 4 osiągnięto poszczególne cele cząstkowe założone we wniosku o dofinansowanie. W celu cząstkowym nr 1 opracowano koncepcję urządzenia do doglebowej aplikacji pofermentu […]

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-3

Zadanie 3 „Innowacyjne biogazownie o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością zastosowania silników wielopaliwowych” W ramach celu cząstkowego nr 1, to jest „Opracowanie, wykonanie i przetestowanie nowego typu monosubstratowego, przepływowego reaktora biogazu”, celu cząstkowego nr 2, to jest „Projekt prosumenckiej instalacji biogazowej o mocy do 40 kWe wraz z brakującymi urządzeniami niedostępnymi […]

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-2

Zadanie 2 „Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE” W ramach realizacji zadania 2: „Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE” realizowane były zadania zmierzające do stworzenia bazy wiedzy, algorytmów i oprogramowania integrującego wiedzę o substratach, zarządzaniu substratem i zapewnienia kompleksowego […]

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-1

Zadanie 1 „Niskoemisyjny i energooszczędny budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki na terenach wiejskich„ Celem cząstkowym nr 1 było opracowanie wytycznych i parametrów technicznych do projektu niskoemisyjnej obory, chlewni i kurnika, (w tym tuczarni, porodówki i odchowalni prosiąt i budynku dla brojlerów).  Opracowano metodykę badań i zgodnie z nią przedstawiono dane z istniejących budynków inwentarskich w […]

Przeczytaj więcej

WP-1: osiągnięte rezultaty – publikacje, wystąpienia

Rozdziały monografii i monografie: Borusiewicz A., Majchrzak M., Romaniuk W. rozdział 5 pt. „Możliwości zastosowania OZE w chowie bydła dla przykładowych obór”, rozdział 6 pt. „Instalacja do sprężania, transportu i dystrybucji biogazu na potrzeby produkcji zwierzęcej”, w monografii: Robotyzacja żywienia bydła z uwzględnieniem nakładów energetycznych i odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych oborach, pod red. nauk. […]

Przeczytaj więcej

WP-4: osiągnięte rezultaty

Rozdziały monografii: Opracowano monografię „RÓŻNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOMASY POFERMENTACYJNEJ”, ISBN 978-83-65426-31-4 (obecnie jest w druku).

Przeczytaj więcej

WP-3: osiągnięte rezultaty

Dokumentacja: Reaktor fermentacji metanowej gnojowicy. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D01/2017; D-dokumentacja Opis technologiczno-pomiarowy stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D02/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa w dniu 07.11.1017 nr AT-127/2017 na dostarczenie i dokonanie montażu wraz ze sprawdzeniem szczelności (uruchomienia) stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego zgodnie z SIWZ. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D03/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa nr AT-128/2017 na dostarczenie […]

Przeczytaj więcej

WP-2: osiągnięte rezultaty

Wykonano analizę przebiegu fermentacji biogazowej substratów symulując różne warianty procesu technologicznego w instalacji ze złożem adhezyjnym pod kątem utrzymania stałej populacji mikroorganizmów metalogenicznych jak również stopnia utraty koloni w cyklach o niskim HRT. Wykonano dodatkowe analizy wydajności pod katem oceny możliwości zwiększenia potencjału biogazu w biogazowni monosubstratowej ze stałym złożem adhezyjnym po zastosowaniu dodatków stabilizujących. […]

Przeczytaj więcej

WP-1: osiągnięte rezultaty – dokumentacja i patenty

Dokumentacja: Metodyka badań obiektów w celu opracowania wytycznych i parametrów technicznych do projektu niskoemisyjnego i niskoenergetycznego obiektu inwentarskiego. Charakterystyka techniczna fermy dla krów mlecznych w cyklu zamkniętym (200 DJP) – obora dla krów zasuszonych, jałówek, cieląt, porodówka INWENTARYZACJA (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D01A) Charakterystyka techniczna budynku obory dla krów mlecznych w cyklu zamkniętym (200 DJP)  (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D01B) Dokumentacja techniczno-funkcjonalna (w […]

Przeczytaj więcej