Sita Starol Sp. z o.o.

Firma SITA, działająca na polskim rynku od 1992 roku jest specjalistyczną firmą w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości. SITA oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, takimi jak: zbiórka i transport odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych), wprowadzanie nowoczesnych systemów zbiórki odpadów komunalnych dla gmin, kompleksowe zarządzanie odpadami […]

Przeczytaj więcej

Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o.

Firma „Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o.” jest wiodącym producentem wyrobów drobiowych, zajmujących się produkcją i sprzedażą przetworów mięsnych. Główny asortyment sprzedażowy to elementy z indyka, w postaci świeżej oraz mrożonej, jak również wyroby panierowane i mięsa kulinarne. Firma posiada dwa Zakłady Przetwórstwa Mięsnego: w  Chybiu i w Czerwionce-Leszczynach oraz Ubojnię Drobiu w […]

Przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe BIOMACO-2 Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „BIOMACO-2” działa aktywnie na rzecz komercjalizacji rozwiązań naukowo-badawczych wypracowanych w organizacjach badawczych. Oferuje organizację prac projektowo-konstrukcyjnych i wytwórczych związanych z budową instalacji pilotażowych, demonstracyjnych prototypów itp., organizację prac projektowo-konstrukcyjnych i wytwórczych stanowisk badawczych, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, współpracę z jednostką naukowo-badawczą w ocenie: sposobu wdrożenia i możliwości wytwórczych, oceny ryzyka technicznego wdrożenia, kosztu wdrożenia […]

Przeczytaj więcej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, będąc publiczną uczelnią akademicką stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych. Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie […]

Przeczytaj więcej

Wasko S.A. w Gliwicach

Przeczytaj więcej

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” jest instytutem badawczym o wieloletniej tradycji w prowadzeniu badań stosowanych, prac rozwojowych i projektowaniu unikalnych maszyn oraz budowie urządzeń i linii technologicznych dla przemysłu włókienniczego i pokrewnych. Instytut współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Politechniką Łódzką, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Włókiennictwa w zakresie badań interdyscyplinarnych oraz konstrukcji […]

Przeczytaj więcej

Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników składa się z trzech oddziałów: Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Instytut jest jedynym krajowym instytutem badawczym o tak interdyscyplinarnym charakterze oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, w tym głównie modyfikacji i przetwórstwa […]

Przeczytaj więcej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa został utworzony w 1950 roku. IUNG jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, uprawa zbóż i roślin pastewnych, produkcja biomasy na cele energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych systemów gospodarowania, regulacja […]

Przeczytaj więcej

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 roku prowadzi prace badawczo-rozwojowe, tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn […]

Przeczytaj więcej

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek badawczych tj. Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, założonego w 1950 r. i Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych założonego w 1953 r. Przedmiotem działalności statutowej Instytutu są trzy dyscypliny naukowe: kształtowanie środowiska, agronomia oraz inżynieria rolnicza, należące do dziedziny nauk rolniczych. Instytut posiada […]

Przeczytaj więcej