„Witamy na stronie internetowej Konsorcjum „Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa” realizującego projekt pt. „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.

Konwencjonalne elektrownie, wykorzystujące kontrowersyjne i nieprzyjazne środowisku technologie współspalania, kupujące ogromne ilości biomasy, zniekształcają i degenerują rynek biomasy, uniemożliwiając rozwój lokalnej rozproszonej energii, która według obecnego stanu wiedzy, wydaje się być najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stymulującym ekonomiczny rozwój i wzrost regionów, jak również wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Scentralizowanie przemysłu energetycznego opartego o źródła rolnicze wzbudza uzasadnione wątpliwości, jako, że prowadzi do obniżenia wydajności urządzenia, problemów logistycznych i zaburzeń rynku.

Tak więc, mówiąc o zrównoważonej energii, należy brać pod uwagę wydajne wykorzystanie zasobów (substratów), wydajność procesu, bioróżnorodność (np. przy produkcji biomasy), wpływ na klimat i środowisko naturalne (problem zanieczyszczeń), aspekty społeczne (łącznie z bezpieczeństwem energetycznym) i ekonomiczne (np. wpływ przemysłu bioenergetycznego na rynek pracy i bezpieczeństwo energetyczne). projekt przygotowany przez Konsorcjum mieści się we wszystkich wymienionych aspektach, oferując całościowe i interdyscyplinarne podejście do tematu, a więc dostarczając stworzenie rozwiązań technologicznych do stabilizacji produkcji i zapewnienia przyzwoitych dochodów dla producentów rolniczych, nawet jeśli przychód ze standardowej produkcji rolniczej nie gwarantuje stabilności.

 

W imieniu wszystkich Partnerów Konsorcjum zapraszam do lektury.