Rada Konsorcjum została ustanowiona na spotkaniu, które odbyło się w dniach od 20 do 21 stycznia 2015 roku. W skład Rady weszli przedstawiciele wszystkich Partnerów Konsorcjum, ze strony:

 • Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik,
 • Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi – dr inż. Mariusz Krajewski,
 • Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – dr inż. Krzysztof Bortel,
 • Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Prof. dr hab. Edmund Kaca,
 • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – dr hab. inż. Mariusz Matyka,
 • Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie – Prof. dr hab. Mariusz Pietras,
 • Mutag Sp. z o.o. z Rybnika – Wojciech Tesarczyk,
 • Polskiego Mięsa i Wędlin „Łukosz” Sp. z o.o. – Edward Łukosz,
 • Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „BIOMACO-2” z Łodzi – Władysław Jasiński,
 • Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski,
 • SITA STAROL Sp. z o.o. z Chorzowa – Piotr Bordoszewski,
 • WASKO S.A. z Gliwic – Jacek Andres,
 • Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. – Prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy.