Rozdziały monografii:

  1. Opracowano monografię „RÓŻNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOMASY POFERMENTACYJNEJ”, ISBN 978-83-65426-31-4 (obecnie jest w druku).