Dokumentacja:

 1. Reaktor fermentacji metanowej gnojowicy. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D01/2017; D-dokumentacja
 2. Opis technologiczno-pomiarowy stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D02/2017; D-dokumentacja
 3. Podpisana umowa w dniu 07.11.1017 nr AT-127/2017 na dostarczenie i dokonanie montażu wraz ze sprawdzeniem szczelności (uruchomienia) stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego zgodnie z SIWZ. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D03/2017; D-dokumentacja
 4. Podpisana umowa nr AT-128/2017 na dostarczenie urządzenia stosowanego do odwłókniania biomasy o wysokiej zawartości lignocelulozy zgodnie z SIWZ. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D04/2017; D-dokumentacja

 

Artykuły naukowe:

 1. G. Wałowski: Model of Gas Permeability Coefficient in Capture Hydrodynamics for Anisotropic Materials. Research & Reviews: Journal of Material Sciences, e-ISSN: 2321-6212, p-ISSN: 2347-2278, DOI: 10.4172/2321-6212.1000166, 2017, 5, 2, 19-27, P – publikacja
 2. G. Wałowski: Fenomenologiczne ujęcie hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate. Przemysł chemiczny, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.5.39, 2017, nr 96/5, s. 1171-1178, P – publikacja
 3. G. Wałowski: Metody pomiaru oraz oceny gazoprzepuszczalności złóż porowatych. Przemysł chemiczny, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.7.20, 2017, 96/7, 1543-1549, P – publikacja
 4. G. Wałowski: Assesment of gas permeability coefficient of porous materials. Journal of Sustainable Mining, ISSN: 2300-3960, https://doi.org/10.1016/j.jsm.2017.08.001, 2017,16, 55-65, P – publikacja
 5. G. Wałowski: Mechanizmy przepływu gazu w strukturach porowatych. Przemysł chemiczny, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.9.28, 2017, 96/9, 1948-1951, P – publikacja
 6. G. Wałowski: Assessment of Effect of Gas Permeability Coefficient on Anisotropy of the Porous Material. Case Studies Journal, ISSN 2305-509X, 2017, 6, 10, 51-54, P – publikacja
 7. G. Wałowski: Assessment of resistance of gas flow through porous materials in terms of the hydrodynamic model. International Journal of Advanced Engineering and Technology, ISSN: 2456-7655, 2017, 1, 3, 24-27

 

Rozdziały monografii:

 1. A. Myczko, T. Kołodziejczyk, R. Sawiński, R. Myczko, Ł. Aleszczyk, B. Łaska-Zieja, G. Wałowski, E. Wrzesińska-Jędrusiak:Koncepcje małych biogazowni do przerobu rolniczych pozostałości poprodukcyjnych. Rozdział: Produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Monografia: Aktualne problemy inżynierii biosystemów 2017. Praca zbiorowa pod redakcją M. Lipińskiego i J. Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017, 251-266, ISBN 978-83-7160-859-9, P – publikacja
 2. G. Wałowski, G. Filipczak: Hydrodynamika przepływu gazu przez anizotropowe materiały porowate w ujęciu fenomenologicznym in numerycznym. Rozdział: Modelowanie i symulacje numeryczne. Monografia: Współczesne problemy termodynamiki. Praca zbiorowa pod redakcją T. Burego i A. Szlęka, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice 2017, 819-828, ISBN 978-83-61506-41-6, P – publikacja