1. Wykonano analizę przebiegu fermentacji biogazowej substratów symulując różne warianty procesu technologicznego w instalacji ze złożem adhezyjnym pod kątem utrzymania stałej populacji mikroorganizmów metalogenicznych jak również stopnia utraty koloni w cyklach o niskim HRT.
  2. Wykonano dodatkowe analizy wydajności pod katem oceny możliwości zwiększenia potencjału biogazu w biogazowni monosubstratowej ze stałym złożem adhezyjnym po zastosowaniu dodatków stabilizujących.
  3. Opracowano kompletny algorytm obliczeniowy służący do realizacji budowy programu komputerowego.