Dokumentacja:

 1. Metodyka badań obiektów w celu opracowania wytycznych i parametrów technicznych do projektu niskoemisyjnego i niskoenergetycznego obiektu inwentarskiego.
 2. Charakterystyka techniczna fermy dla krów mlecznych w cyklu zamkniętym (200 DJP) – obora dla krów zasuszonych, jałówek, cieląt, porodówka INWENTARYZACJA (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D01A)
 3. Charakterystyka techniczna budynku obory dla krów mlecznych w cyklu zamkniętym (200 DJP)  (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D01B)
 4. Dokumentacja techniczno-funkcjonalna (w tym wytyczne) dla modernizowanej obory w Kostkowicach przeznaczonych dla cieląt, młodzieży oraz krów zasuszonych – obora „B” (BIOGASEE/WP1/1/B/D02)
 5. Badania wielokryterialne obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych w celu zgromadzenia danych do sporządzenia wytycznych do projektu (BIOGASEE/WP1/1/B/D03)
 6. Badania wielokryterialne obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych oraz założenia w formie wytycznych do projektu technologicznego obory dla około 80 – 100 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D04)
 7. Koncepcja możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (biogaz, fotowoltaika, odzysk ciepła) na fermach bydła z możliwością zastosowania na fermie dla trzody chlewnej i drobiu (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B,S,D/D01)
 8. Koncepcja możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii na fermie bydła przeznaczonej dla budynku modernizowanego „B” z możliwością zastosowania na fermie trzody chlewnej i drobiu (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B,S,D/D02)
 9. Wytyczne do projektowania modernizacji budynku B obory na około 100 DJP oraz budowy obiektów towarzyszących (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D05)
 10. Wytyczne do projektowania modernizacji budynku B obory na około 100 DJP oraz budowy obiektów towarzyszących (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B/D05)
 11. Dokumentacja technologiczno-funkcjonalna (w tym wytyczne) dla modernizowanej obory w Kostkowicach przeznaczona dla cieląt, młodzieży oraz krów zasuszonych – obora „A” (BIOGASEE/WP1/1/B/D06)
 12. Dokumentacja projektu chlewni dla 36 DJP i 60 DJP – projekt technologiczno-funkcjonalny chlewni dla 36 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D01)
 13. Dokumentacja projektu chlewni dla 36 DJP i 60 DJP – projekt technologiczno-funkcjonalny chlewni dla 60 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D02)
 14. Dokumentacja projektu chlewni dla 36 DJP i 60 DJP – Założenia projektowo-budowlane dla chlewni 36 DJP i 60 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D03)
 15. Dokumentacja projektu chlewni dla 36 DJP i 60 DJP – Wytyczne do projektowania budynku chlewni 36 DJP i 60 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D04)
 16. Dokumentacja projektu chlewni dla 36 DJP i 60 DJP – Założenia i wytyczne do projektowania odnawialnych źródeł energii w chlewni 36 DJP i 60 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D05)
 17. Założenia projektowe chlewni 27 DJP (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D06)
 18. Dokumentacja projektu zmodernizowanej chlewni dla ok. 27 DJP (wersja M) na potrzeby innowacyjnej produkcji – projekt technologiczno-funkcjonalny (dla I.Z. Balice) (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D07)
 19. Założenia projektowo-budowlane dla chlewni 27 DJP (wersja M) na potrzeby innowacyjnej produkcji (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D08)
 20. Inwentaryzacja budynku przeznaczonego na chlewnię /Jaworze/ (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/DO9)
 21. Stanowisko roztankowania. Wiata. BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D12; D-Dokumentacja
 22. Założenia projektowe chlewni 34 DJP w Z.D. gospodarstwa Jaworze BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D13; D-Dokumentacja
 23. Dokumentacja projektu chlewni ściółkowej dla ok. 34 DJP na potrzeby innowacyjnej produkcji – projekt technologiczno-funkcjonalny (BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D14)
 24. Dokumentacja projektu chlewni ściółkowej dla ok. 34 DJP na potrzeby innowacyjnej produkcji – projekt technologiczno-funkcjonalny; BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D14; D-Dokumentacja
 25. Dokumentacja projektu chlewni ściółkowej dla ok. 34 DJP na potrzeby innowacyjnej produkcji z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii – projekt technologiczno-funkcjonalny; BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/S/D15; D-Dokumentacja
 26. Ocena technologiczno-funkcjonalna modernizowanego kompleksu obór w Kostkowicach przeznaczonych dla 150 krów dojnych w cyklu zamkniętym (w zakresie emisyjności, pod względem warunków środowiskowych i nakładów energetycznych); BIOGASEE/WP1/1/B/D06; D-Dokumentacja
 27.  Koncepcje możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii na fermach bydła z możliwością zastosowania na fermie dla trzody chlewnej; BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B,S/D01; D-Dokumentacja
 28. Koncepcje możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii na fermie dla bydła  z możliwością zastosowania na fermie trzody chlewnej BIOGASEE/WP1/1/ZEBW/B,S/D02; D-Dokumentacja
 29. Innowacyjne rozwiązania w aspekcie zrównoważonej produkcji zwierzęcej (BIOGASEE/WP1/1/ZSIT/B,S/D03)

Patenty

 1. Зерновая дробилка, Patent nr 2604303 (RU) w dniu 15.01.2015 ., uzyskany 15 listopad 2016 r., autorzy: Petr Savinykh, Victor Saitov, Nikolay Turubanov, Wacław Romaniuk, Konstantin Mironov, Vladimir Kazakov
 2. Ротационная косилка с кондиционирующим устройством, Patent nr 2588180 (RU) w dniu 4.03.2015, decyzja 2.06.2016, autorzy: Sergej Otroshko. Yuri Akhlamov, Vladimir Kosolapov, Wacław Romaniuk, Nikolay Sharkov, Alexey Shevtsov

Zgłoszenie patentowe

 1. Sposób wytwarzania biogazu i zespół urządzeń do realizacji tego sposobu, Zgłoszenie wynalazku P.421062 z dnia 30.03.2017, autorzy: Wacław Romaniuk, Bogdan Łochowski, Kinga Borek, Kamila Mazur; BIOGASEE/WP1/ZP01; ZP- zgłoszenie patentowe
 2. Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu, Zgłoszenie wynalazku P.421898 z dnia 13.06.2017, autorzy: Wacław Romaniuk, Bogdan Łochowski, Kinga Borek, Kamila Mazur, Witold Wardal; BIOGASEE/WP1/ZP02; ZP – zgłoszenie patentowe
 3. Mieszarko-suszarka, P.417502 z dnia 09.06.2016, autorzy : Wacław Romaniuk, Kinga Borek, Bogdan Łochowski, Peter A. Savinyh, Vladimir M. Kolosalpov, Siergiej A. Otroshko, Alexey B. Shevtsov, uprawniony: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy