Firma SITA, działająca na polskim rynku od 1992 roku jest specjalistyczną firmą w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości. SITA oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, takimi jak: zbiórka i transport odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych), wprowadzanie nowoczesnych systemów zbiórki odpadów komunalnych dla gmin, kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw, sortowanie i recykling, odzysk surowców wtórnych, odzysk biologiczny i energetyczny, produkcja paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego, projektowanie, budowanie, finansowanie i eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, składowanie odpadów. SITA to doświadczony operator w pracach porządkowych, utrzymaniu czystości oraz usługach specjalistycznych.

SITA dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości, łącząc wyzwania środowiskowe, uwarunkowania ekonomiczne i aspekty społeczne. Gospodarka odpadami, a w szczególności uzyskanie równowagi pomiędzy jakością życia a ochroną środowiska, stała się strategicznym zadaniem dla samorządów i przedsiębiorców. Od 90 lat SITA stawia czoła tym wyzwaniom. Wypracowano wiele ekologicznych rozwiązań pozwalających na recykling i odzysk odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Doświadczenie SITA przekłada się na działania podejmowane na każdym etapie procesu przetwarzania odpadów: od zbiórki, odzysku surowcowego, biologicznego i energetycznego po ostateczne ich unieszkodliwianie. SITA w Polsce od 20 lat aktywnie uczestniczy w realizacji zadań związanych z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych i przemysłowych oraz utrzymaniem czystości w miastach i gminach. SITA jest częścią międzynarodowej grupy SUEZ ENVIRONNEMENT w której GDF-SUEZ posiada ponad 35% udziałów.