Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „BIOMACO-2” działa aktywnie na rzecz komercjalizacji rozwiązań naukowo-badawczych wypracowanych w organizacjach badawczych. Oferuje organizację prac projektowo-konstrukcyjnych i wytwórczych związanych z budową instalacji pilotażowych, demonstracyjnych prototypów itp., organizację prac projektowo-konstrukcyjnych i wytwórczych stanowisk badawczych, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, współpracę z jednostką naukowo-badawczą w ocenie: sposobu wdrożenia i możliwości wytwórczych, oceny ryzyka technicznego wdrożenia, kosztu wdrożenia i analizę opłacalności wdrożenia, kojarzenie zespołów wykonawczych i inwestycyjnych.

Wykonuje instalacje i zbiorniki (dokumentację techniczną wszelakiego rodzaju urządzeń ciśnieniowych takich jak: zbiorniki, wymienniki ciepła, kolumny rektyfikacyjne, reaktory procesowe, chłodnice powietrzne i inne, dokumentację rurociągów przemysłowych, technologicznych oraz pomocniczych, dokumentację wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych), maszyny i urządzenia (dokumentację konstrukcyjną różnorodnych maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, automatów pakujących itp.), instalacje elektryczne (specjalizacja w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki technologicznej z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych głównie dla oczyszczalni ścieków stacji uzdatniania wody itp., prace projektowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, dokumentacje sterowania napędami oraz ogólnomaszynowe instalacje elektryczne i sterujące w oparciu o sterowniki firm Fatek, Siemens, Eaton).

Zapewniają dla wykonanych projektów organizację procesu wykonawczego, nadzór nad wykonawstwem, montażem, uruchomieniem i próbami funkcjonalnymi, a także wsparcie techniczne w realizacjach nietypowych