Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników składa się z trzech oddziałów: Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Instytut jest jedynym krajowym instytutem badawczym o tak interdyscyplinarnym charakterze oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, w tym głównie modyfikacji i przetwórstwa termoplastów, żywic chemoutwardzalnych, kauczuków i elastomerów, farb i lakierów oraz projektowania i budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych w nowoczesnych formach współpracy z przemysłem.

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych. W zakresie farb i lakierów tworzy innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska, wdraża do stosowania nowoczesne, nietoksyczne surowce przeznaczone do wyrobów lakierowych, zajmuje się badaniami właściwości pigmentów, wypełniaczy, środków pomocniczych, powłok, wyrobów lakierowych w stanie ciekłym, surowców do syntezy spoiw i wyrobów lakierowych, badaniami odporności powłok na działanie warunków atmosferycznych w warunkach przyspieszonych oraz naturalnych, a także produkcją specjalistycznych wyrobów lakierowych na zamówienie indywidualne, w oparciu o własne opracowania.

W zakresie technologii tworzyw opracowuje technologie wytwarzania wyrobów z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, zajmuje się fizyczną i mechaniczną modyfikacją tworzyw sztucznych, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące jakości wyrobów z tworzyw sztucznych zgodnie z normami.