O konsorcjum

Poznaj naszą historię i cel działalności

Przeczytaj więcej

Projekt

Cel, zakres, pakiety robocze

Przeczytaj więcej

Członkowie konsorcjum

Kto należy do konsorcjum

Przeczytaj więcej

Rada konsorcjum

Kto zasiada w radzie

Przeczytaj więcej

Wykaz opracowań i patentów za rok 2016 i 2017

Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 z dnia 11.08.2015 r. Wykaz dokumentów i patentów opracowanych przez pracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział Warszawa Opracowania: Koncepcja możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (biogaz, fotowoltaika, odzysk […]

Przeczytaj więcej

Badania wielokryterialne obór – pakiet WP1

Badania wielokryterialne obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych w celu zgromadzenia danych do sporządzenia wytycznych do projektu Realizacja nowoczesnych obiektów inwentarskich niezbędnych w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów powinna uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska, przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Na rozwój specjalistycznych gospodarstw w zakresie produkcji bydlęcej, w tym gospodarstw […]

Przeczytaj więcej

Pakiet WP3

„Innowacyjne biogazownie o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością zastosowania silników wielopaliwowych” Celem pakietu WP3 jest utworzenie szeregu (czterech) technologii do wytwarzania energii z biogazu, maksymalizacji ochrony środowiska, możliwości energetycznych i ekonomicznych systemu.   Cel składa się z następujących celów cząstkowych: Opracowanie, produkcja i testowanie nowego typu monosubstratowego, ciągłego reaktora biogazu. Opracowanie […]

Przeczytaj więcej