O konsorcjum

Poznaj naszą historię i cel działalności

Przeczytaj więcej

Projekt

Cel, zakres, pakiety robocze

Przeczytaj więcej

Członkowie konsorcjum

Kto należy do konsorcjum

Przeczytaj więcej

Rada konsorcjum

Kto zasiada w radzie

Przeczytaj więcej

WP-1: osiągnięte rezultaty – publikacje, wystąpienia

Rozdziały monografii i monografie: Borusiewicz A., Majchrzak M., Romaniuk W. rozdział 5 pt. „Możliwości zastosowania OZE w chowie bydła dla przykładowych obór”, rozdział 6 pt. „Instalacja do sprężania, transportu i dystrybucji biogazu na potrzeby produkcji zwierzęcej”, w monografii: Robotyzacja żywienia bydła z uwzględnieniem nakładów energetycznych i odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych oborach, pod red. nauk. […]

Przeczytaj więcej

WP-4: osiągnięte rezultaty

Rozdziały monografii: Opracowano monografię „RÓŻNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOMASY POFERMENTACYJNEJ”, ISBN 978-83-65426-31-4 (obecnie jest w druku).

Przeczytaj więcej

WP-3: osiągnięte rezultaty

Dokumentacja: Reaktor fermentacji metanowej gnojowicy. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D01/2017; D-dokumentacja Opis technologiczno-pomiarowy stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D02/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa w dniu 07.11.1017 nr AT-127/2017 na dostarczenie i dokonanie montażu wraz ze sprawdzeniem szczelności (uruchomienia) stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego zgodnie z SIWZ. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D03/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa nr AT-128/2017 na dostarczenie […]

Przeczytaj więcej