O konsorcjum

Poznaj naszą historię i cel działalności

Przeczytaj więcej

Projekt

Cel, zakres, pakiety robocze

Przeczytaj więcej

Członkowie konsorcjum

Kto należy do konsorcjum

Przeczytaj więcej

Rada konsorcjum

Kto zasiada w radzie

Przeczytaj więcej

WP-4: osiągnięte rezultaty

Rozdziały monografii: Opracowano monografię „RÓŻNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOMASY POFERMENTACYJNEJ”, ISBN 978-83-65426-31-4 (obecnie jest w druku).

Przeczytaj więcej

WP-3: osiągnięte rezultaty

Dokumentacja: Reaktor fermentacji metanowej gnojowicy. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D01/2017; D-dokumentacja Opis technologiczno-pomiarowy stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D02/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa w dniu 07.11.1017 nr AT-127/2017 na dostarczenie i dokonanie montażu wraz ze sprawdzeniem szczelności (uruchomienia) stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego zgodnie z SIWZ. BIOGAS&EE/WP3/1/ZOZE/D03/2017; D-dokumentacja Podpisana umowa nr AT-128/2017 na dostarczenie […]

Przeczytaj więcej

WP-2: osiągnięte rezultaty

Wykonano analizę przebiegu fermentacji biogazowej substratów symulując różne warianty procesu technologicznego w instalacji ze złożem adhezyjnym pod kątem utrzymania stałej populacji mikroorganizmów metalogenicznych jak również stopnia utraty koloni w cyklach o niskim HRT. Wykonano dodatkowe analizy wydajności pod katem oceny możliwości zwiększenia potencjału biogazu w biogazowni monosubstratowej ze stałym złożem adhezyjnym po zastosowaniu dodatków stabilizujących. […]

Przeczytaj więcej