O konsorcjum

Poznaj naszą historię i cel działalności

Przeczytaj więcej

Projekt

Cel, zakres, pakiety robocze

Przeczytaj więcej

Członkowie konsorcjum

Kto należy do konsorcjum

Przeczytaj więcej

Rada konsorcjum

Kto zasiada w radzie

Przeczytaj więcej

Srebrny Medal INTARG 2017 dla IMPIB

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku w Katowicach odbyły się X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017. Targi te są uznawane za krajowe i międzynarodowe narzędzie promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu. Jednym z wystawców był Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu […]

Przeczytaj więcej

Wykaz opracowań i patentów za rok 2016 i 2017

Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 z dnia 11.08.2015 r. Wykaz dokumentów i patentów opracowanych przez pracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział Warszawa Opracowania: Koncepcja możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (biogaz, fotowoltaika, odzysk […]

Przeczytaj więcej

Badania wielokryterialne obór – pakiet WP1

Badania wielokryterialne obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych w celu zgromadzenia danych do sporządzenia wytycznych do projektu Realizacja nowoczesnych obiektów inwentarskich niezbędnych w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów powinna uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska, przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Na rozwój specjalistycznych gospodarstw w zakresie produkcji bydlęcej, w tym gospodarstw […]

Przeczytaj więcej